Lite bra att veta

Tillstånd.
De som jobbar med krutbaserade spräckningsarbeten och utför arbeten med denna spräckteknik måste utbildas och certifieras enligt Arbetsmiljöverket AFS 2007:01 samt godkännas av polismyndigheterna om arbete skall utföras inom detaljplanerat område.

2 november 2015 Infördes AFS 2015:2 vilket kort innebär ökade krav och skydd mot kvarts/sten-damm. Flera krav i föreskrifterna är belagda med sanktionsavgifter. Detta innebär att praktiskt taget alla inomhusjobb som vi utför sker med vattenspolande maskiner för att förhindra dammbildning och därmed minimera hälsorisker.

 

 

Lite "tips" och funderingar.

- Det är skillnad på berg och sten. Att spräcka friliggande sten är mycket enklare/snabbare än att spräcka fast berg.

- För de som kan planera in eventuell spräckning, försök gärna att planera in det på sensommar/höst/vinter. Då finns det flest tider. 

- Tiden Mars-Midsommar är vår jäktigaste tid. vilket innebär att det är tufft med lediga tider under den perioden..... 

- Förberedelser sparar pengar! Tex. om du har möjlighet så försök att frilägga och ta bort så mycket som möjligt runt det som skall spräckas, då går det snabbare för oss att utföra jobbet. Är det krav på vissa höjder/djup försök att märka ut dessa på något sätt, samma sak gäller om det är en viss yta som skall bort.

- Det är väldigt bra om det finns tillgång till ett "vanligt" 220v uttag.

- Vid behov jobbar vi även Lördagar.

- Stenspräckning är ett godkänt arbetsmoment för ROT-avdrag så länge det utförs för en om/tillbyggnad av befintlig fastighet (EJ nyproduktion) det inkluderar även spräckning av berg/sten vid dränering av bef. fastighet.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)